Het ontstaan van de MCMR en het huidig bestuur.

Geschiedenis van de Motorclub Missile Riders op Luitenant-generaal Bestkazerne te Vredepeel. En de 2 ere-leden.

Nato-toertocht.
Het is allemaal begonnen in Stolzenau Duitsland. De oprichting van de M.C.S. is gebeurd op 29 Augustus 1991 bij de notaris mr M.A. Wisselink te Enschede. Door de M.C.S.  werd voor het eerst in 1992 een Nato-toertocht gehouden voor de Nato-eenheden in Duitsland. Dit was goed verlopen en zo kwam de vraag of de Nato-eenheid Blomberg het in 1993 zou willen organiseren.  Dit is dan ook gebeurd. Nu rees de vraag , doen ze dit alleen voor het weekend of gaan ze hier als club ook mee verder. Alle motorrijders van Blomberg werden bijeen geroepen voor een vergadering over het wel of niet oprichten van de club. Als er 25 leden zouden zijn zouden ze doorgaan met de club. Op de avond had de M.C.B. 35 leden om in te schrijven .

 

M.C.B.
Dus in mei 1993 was de Motorclub Blomberg een feit. Nu werden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden. Er kwam een clubblaadje en er werden contacten met de andere motorclubs in de omgeving gelegd. Om het bestuur in te dekken voor eventuele calamiteiten werden de Statuten van de Motorclub Stolzenau (M.C.S.)overgenomen zodat dit ook geregeld was. Het bestuur bestond uit leden van de Militaire, Burger en Koninklijke Marechaussee omgeving. Hoewel het een feit was dat de GGW’s terug naar Nederland zouden gaan  steeg het aantal leden met de maand, hoogste aantal genoteerde leden was 123.

M.C.M.R.
In 1994 werd er een gezamenlijke (M.C.B. & M.C.S.) vergadering gehouden over het reilen en zeilen van de Motorclub in Nederland. Toen is besloten om de Motorclub in Nederland te laten bestaan en dan onder de naam Motorclub Missile Riders op ( GGW ) LMB De Peel. Nu was het zaak om het bestuur te kiezen. Er werd als volgt besloten, op Blomberg en Stolzenau een dependance en op De Peel het dagelijks bestuur. In 1995 is alles samen gevoegd tot het huidige bestand.

Het leuke is dat de nato-toertocht in leven is gebleven. Het gaat nu onder de noemer Klu-Motortreffen. Het aantal van 80 deelnemers is gestegen naar ±250 tot 300. Dit evenement wordt nu bezocht door deelnemers van alle Luchtmachtonderdelen in heel Nederland.

Het huidige bestuur bestaat nu uit:

 

 

 

Voorzitter:  Arnold Sijmons

 

Secretaris: Willem Bouwsema,

 

 

Penningmeester: Gert van Wolde

 

 

 

Werkplaatsbeheerder: Jo Schlechtriem

 

Fotograaf, verkeersspecialist: Mathieu Bogers ( tevens motorrijinstructeur)

 

Toercommisie: vacant

 

 

De Motorclub heeft ook twee Ere-leden. Karin Nijhuis en Jenny Eggengoor.

 

Jenny Eggengoor.

 

 

Karin Nijhuis.

Ere-leden moet je net als je leden koesteren.
She’s also an accomplished entrepreneur, a business consultant, bestselling, award-winning author, college professor, write my research paper professional speaker, personal trainer, as well as a behavioral expert.

Leave a Reply