Het ontstaan van de MCMR en het huidig bestuur.

Geschiedenis van de Motorclub Missile Riders op  Luitenant-generaal Bestkazerne  te Vredepeel. En de 2 ere-leden.

NAVO-toertocht.
Het is allemaal begonnen in Stolzenau Duitsland. De oprichting van de MCS is gebeurd op 29 augustus 1991 bij de notaris mr. MA Wisselink te Enschede. Door de MCS werd voor het eerst in 1992 een NAVO-toertocht gehouden voor de NAVO-eenheden in Duitsland. Dit was goed verlopen en zo kwam de vraag van de NAVO-eenheid Blomberg het in 1993 zou willen organiseren. Dit is dan ook gebeurd. Nu rees de vraag , doen ze dit alleen voor het weekend van gaan ze hier als club ook mee verder. Alle motorrijders van Blomberg werden bijeengeroepen voor een vergadering over het wel of niet oprichten van de club. Als er 25 leden zullen zijn, zullen ze doorgaan met de club. Op de avond had de MCB 35 leden om te schrijven .

MCB
Dus was in mei 1993 de Motorclub Blomberg een feit. Nu werden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden. Er kwam een ​​clubblaadje en er werden contacten gelegd met de andere motorclubs in de omgeving gelegd. Om het bestuur in te dekken voor toekomstige calamiteiten de Statuten van de Motorclub Stolzenau (MCS)overgenomen zodat dit ook werd geregeld. Het bestuur bestond uit leden van de Militaire, Burger en Koninklijke Marechaussee omgeving. Hoewel het een feit was dat de GGW’s terug naar Nederland zou gaan gaan het aantal leden met de maand, het hoogste aantal genoteerde leden was 123.

MCB.MR
In 1994 werd er een samengestelde vergadering gehouden over het zeilen van de Motorclub in Nederland. Toen is besloten om de Motorclub in Nederland te laten bestaan ​​en dan onder de naam Motorclub Missile Riders op (GGW) LMB De Peel. Nu was de zaak om het bestuur te kiezen. Er werd gesproken als besloten, op Blomberg en Stolzenau een dependance en op De Peel het dagelijks bestuur. In 1995 is alles samen toegevoegd tot het huidige bestand.

Het leuke is dat de nato-toertocht in leven is gebleven. Het gaat nu onder de noemer Klu-Motortreffen. Het aantal van 80 deelnemers stijgt naar ±250 tot 300. Dit evenement wordt nu bezocht door deelnemers van alle Luchtmachtonderdelen in heel Nederland.

Het huidige bestuur bestaat uit:

    De Motorclub heeft ook twee Ere-leden. Karin NijhuisBecker en Jenny Eggengoor .

Jenny Eggengoor.

Karin Nijhuis.

Ere-leden moet je net als je leden koesteren.

Leave a Reply